Kullanım Şartları

www.psr-tr.com adresinde yer alan bu web sitesine erişmeniz ya da bu siteyi kullanmanız, aşağıda ayrıntıları belirtilen Kullanım Şartları’nı okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Web sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki şartları dikkatlice okuyunuz.

Bu sözleşme metni, hizmet sağlayıcı tarafın, yani Dokumenta Bilgi İletişim Ajansı ve Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. tamamen kendi takdirine bağlı olarak, her hangi bir zamanda, başka hiç bir bildirime gerek kalmaksızın, bu Kullanım Şartları'nı değiştirme, düzenleme, bazı bölümlerini çıkarma ya da bazı bölümleri ekleme hakkını saklı tutmaktadır.

Kullanım Şartları ile ilgili değişiklikler, değişiklik yapıldığı tarihte bu sayfaya eklenecektir. Bu tür bir değişiklik yapıldıktan sonra bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz, yenilenen Kullanım Şartları'nı da kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Mevcut ve gelecekteki Kullanım Şartları'na uymayı kabul etmiyorsanız, lütfen bu web sitesini kullanmayın ve siteye erişiminize son verin. Burada belirtilen Kullanım Şartları'nda bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek için www.pst-tr.com web sitesini düzenli olarak kontrol etmek ve değişiklikleri incelemek sizin sorumluğunuzdadır.

UYGUNLUK

Web sitesine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilecek olan kişiler, sadece Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Psoriasis Çalışma Grubu Moderatörü tarafından onaylanmış, dermatoloji uzmanı tıp doktorlarıdır. Psoriasis çalışma grubu moderatörü tarafından onaylanmamış kişilerin web sitesini kullanması, sözleşme koşullarının ihlali anlamına gelir. Bu web sitesine kayıt ya da üye olarak tıp doktoru ve Çalışma Grubu tarafından onaylanmış dermatoloji uzmanı ve Kullanım Şartları'na uyduğunuzu taahhüt etmiş sayılırsınız. Site yönetimi, beyanınızın doğruluğunu teyid etmek için gerektiğinde sizinle iletişime geçme hakkını saklı tutmaktadır.

FESİH

Tıp doktoru olmadığınız yönüde haklı bir tereddüt oluşursa veya yasaların, genel ahlakın, kamu düzeninin, örf ve adetin veya kişilik haklarının ihlal edildiği kanaatine varılırsa veya iş bu web sitesinin kullanım amacı, katılımcıların beklentileri ve hassasiyetleriyle çatışan durumlar ortaya çıkarsa hizmet sağlayıcı, açık bir neden göstermeksizin istediği bir zamanda ve tamamen kendi takdiri ile, önceden bildirerek ya da bildirmeksizin üyeliğinizi sonlandırabilir ya da durdurabilir.

Kayıt Verileri ve Hesap Güvenliği

İş bu web sitesinin kullanımı kapsamında,

  1. Web sitesinin size yönlendirdiği kayıt bilgisi ile her türlü formla ilgili doğru, güncel ve tam bilgiyi sağlamayı,
  2. Kişisel şifre ve kullanıcı adınızın gizliliğini korumayı,
  3. Kişisel hesabınızla ilgili her türlü kullanım ve değişiklikle ilgili eylemin sorumluluğunu almayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

SİTE İÇERİĞİNİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İş bu web sitesindeki servis içi tasarımlar, metin, grafik, resim, video, bilgi, uygulamalar, yazılım, müzik, ses ve diğer dosyalar da dahil olmak üzere bütün içerikler, bu içeriklerin seçimi ve Dokumenta Bilgi İletişim Ajansı ve Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş'ye aittir.

PSR-TR Psoriasis Online Hasta Kayıt ve Takip Programının akademik planlaması; veri toplama sürecinde yararlanılan veri formlarının içeriğe ilişkin tasarımı; bu formlar aracılığı ile elde edilen veri tabanı; çalışmanın protokolü ile etik ve akademik hak ve sorumlulukları Deri ve Zührevi Hastalıklar Çalışma Grubuna aittir. Documenta ve Sponsorlar akademik protokol ve içeriğin kullanımı ile ilgili hak iddia edemez ve sorumlu tutulamaz.

Hizmet sağlayıcı tarafın paylaşıma açılmış içerik hiç bir şekilde değiştirilemez, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, basılamaz ya da hiç bir ticari faaliyete konu edilemez.

İş bu web sitesinde yer alan içerik ve grafik ve logo gibi görseller, şekil ve ibareler, markalar, endüstriyel tasarım ve bilumum haklar, önceden yazılı izin alınmaksızın her hangi bir şekilde kullanılamaz.

GİZLİLİK

Gizlilik ilkesi metnine erişmek için lütfen sayfaların alt kısmında yer alan "Gizlilik" başlığına tıklayınız.

ÜÇÜNCÜ PARTİ WEB SİTELERİ VE İÇERİKLERİ

İş bu web sitesi üzerinden, kayıtlı kullanıcılara yararlı olduğu öngörülen bazı web sitelerine link (geçiş) verilmiş olabilir. Sözü edilen bu web sitelerinin kullanımı sırasında doğabilecek her hangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, işletme ve/veya nakilde gecikme, virüs bulaşması, sistem arızası ve benzeri sebeplerden dolayı doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkan zarar ve/veya ziyandan Dokumenta Bilgi İletişim Ajansı ve Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve bu Şirketin çalışanları ile web sitesi ana sayfası ile alt sayfalarının en alt kısmında logosu bulunan destek veren şirketler ve bu şirketlerin çalışanları hiç bir surette sorumlu tutulamazlar.

SORUMSUZLUK HALİ

İş bu web sitesi ve web sitesi üzerinden sağlanan hizmet, bakım ya da başka bir nedenden ötürü zaman zaman kesintiye uğrayabilir. Hizmet sağlayan taraf, üyenin web sitesini kullanımından ya da web sitesinden doküman indirmesinden dolayı bilgisayarına ya da başka bir donanımına ya da yazılımına gelebilecek her hangi bir hasardan sorumlu değildir. Hizmet sağlayan taraf, hiçbir koşul altında web sitesinin içeriğinin kullanımı sonucunda üçüncü tarafların görebileceği zararlardan (kişisel yaralanma ve/veya ölüm dahil) sorumlu olmayacaktır.

Kapat